Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

销售网络

                              

            

 

  

 

一、华东区域(4省市):上海、江苏、浙江、安徽
姓名:徐传会 Gordon Xu
电话:13522074757(北京)
邮箱:Gordon.xu@jablighting.com

二、华南区域(4省):广东、广西、海南、福建
姓名:陈美良 Angker Chen
电话:13412413558(东莞)
邮箱:Angker.chen@jablighting.com

三、华西区域(10省市):四川、重庆、云南、贵州、陕西、西藏、宁夏、青海、新疆、甘肃
姓名:熊跃霖 Marc xiong
电话:15220346286(东莞)
邮箱:Marc.xiong@jablighting.com

四、华北区域(9省市):北京、天津、辽宁、吉林、黑龙江、 河北、山东、内蒙古、山西
姓名:王贺 Gary Wang
电话:13124779668(北京)
邮箱:Gary.wang@jablighting.com

五、华中区域(4省):湖北、湖南、河南、江西

姓名:熊跃霖 Marc xiong
电话:15220346286(东莞)
邮箱:Marc.xiong@jablighting.com

六、外销及香港、台湾、澳门
姓名:舒战雷 Ray Shu
电话:15813848486(深圳)
邮箱:Ray.shu@jablighting.com